Firmaaftaler hos
Klinik La Mano
Det betaler sig!
Kontakt os
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan en virksomhed typisk spare mellem 1,5-12 kr. for hver krone, der investeres i sundhedsfremmende tiltag. Tilbagebetalingstiden på investeringen vil ofte variere mellem 1 og 2 år.

FIRMAAFTALER HOS KLINIK LA MANO

Klinik La Mano tilbyder sundhedsordninger til Danske virksomheder, herunder massage, holdtræning, skadesforebyggende træning og sundhedsevents.

Alle vores sundhedsordninger etableres på virksomheden.

Gevinster ved sundhedsfremme

Sunde medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er ofte mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet og er mindre syge. Det kan indvirke positivt på virksomhedens regnskab.

Sundhedsfremmende tiltag kan fx virke forebyggende i forhold til arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og stress, og der kan være gevinster for samarbejdet i og mellem afdelinger på arbejdspladsen.

Der er eksempler på, at den tid, som medarbejderne bruger på fx motion i arbejdstiden, kan tjenes ind i form af øget produktivitet og bedre kvalitet.

Sundhedsfremmeaktiviteter har som regel en positiv effekt på sygefraværet, fordi fraværet kan forebygges og afkortes. Det kan medføre en besparelse for virksomheden.

Samtidig kan indsatserne føre til mere energi og overskud på arbejdet og i fritiden samt til større tilfredshed hos medarbejderne, som i mindre grad tænker på at skifte job.

Undersøgelser underbygger, at de penge, som virksomheden bruger til sundhedsfremme, er en investering, der kan tjenes ind med en økonomisk gevinst.

Virksomhedens image i forhold til kunder og i lokalområdet kan ofte også forbedres som følge af sundhedsfremmeaktiviteter.

For den enkelte medarbejder kan gevinsterne være bedre helbred og større arbejdsglæde.

Samfundet kan få besparelser i form af færre udgifter til sundhedsvæsen og til sociale ydelser.